louis vuitton replica gucci replica louis vuitton replica

Fultus
društvo s ograničenom odgovornošću za primjenu informatičke tehnologije

osnovano 2004. godine
upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080507319
temeljni kapital 20.100,00 kn uplaćen u cijelosti
član uprave: Stipe Marošević
sjedište društva: 10360 Sesvete, Andrije Maurovića 8

OIB: 94670279936
matični broj poslovnog subjekta (DZS): 01887742
poslovni račun pri Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb: HR5924840081102762314
podaci o poslovanju dostupni su na Fina RGFI javna objava

e-mail:
info telefon: 091 250 20 21

Fultus d.o.o. Sesvete nije u poslovnoj ili vlasničkoj vezi s drugim društvima ili obrtima istog imena na području RH.